مای رینگتون

دانلود زنگ موبایل

آهنگ زنگ


امتیاز دهید:
0 امتیاز از 0 رای

آهنگ زنگ بخت منه مست پازل بند


اهنگ زنگ گوشی بخت منه مست پازل بند


این رینگتون را با دوستان خود به اشتراک بگزارید

زنگ پازل بندزنگ بی تابزنگ بی تاب پازل باندزنگ بی تاب حمید هیرادزنگ بخت منه مستزنگ بی تاب پازل باندزنگ بی تاب حمید هیرادزنگ گیسو افشان کردوزنگ بخت منه مست زد به دلم دستزنگ به هر طرف که رو کنم عشق تو آید نظرمزنگ پازل بندزنگ دست به این مست مزن چون شکنندسزنگ بی تاب پازل باندزنگ بی تاب حمید هیرادزنگ دست به این مست مزن چون شکنندستزنگ بی تاب پازل باندزنگ بی تاب حمید هیرادزنگ گیسو افشان کردو منو پریشان کردزنگ بی تاب حمید هیرادزنگ بی تاب پازل باندزنگ بی تاب حمید هیرادزنگ دست به اين مست نزن چون شكنندستزنگ دست به این مست مزن چون شکنندسزنگ بی تابزنگ بی تاب پازل باندزنگ بی تاب حمید هیرادزنگ حمید هیرادزنگ سلسله ی قامت او قافله ویران کردوزنگ شعر مزن دست به این مستزنگ گیسو افشان کردو منو پریشان کردو